Επιπλέον κονδύλια για το προσφυγικό και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

footer icon eplogo el

 

Το Κοινοβούλιο έδωσε την Τετάρτη 13 Απριλίου το πράσινο φως για την παροχή έκτακτης βοήθειας για τους πρόσφυγες ύψους 100 εκατ. ευρώ, καθώς και την εκταμίευση 2 εκατ. ευρώ για την πρόσληψη προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της EUROPOL(ECTC). Δεδομένης της επείγουσας κατάστασης, οι ευρωβουλευτές επιτάχυναν τη διαδικασία έγκρισης του πρώτου σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2016. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα.

"Χαιρετίζω αυτή την πρόταση που θα ενεργοποιήσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της επικράτειας της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της τρέχουσας ανθρωπιστικής κρίσης. Το Κοινοβούλιο ενήργησε γρήγορα προχωρώντας στην ταχεία έγκριση αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού", δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία).

Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες εντός της ΕΕ αποτελεί τμήμα του νέου μέσου παροχής έκτακτης βοήθειας ύψους 700 εκατ. ευρώ που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Μαρτίου. Τα κονδύλια αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας, στέγης, νερού, υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης, εγκαταστάσεων αποχέτευσης και υγιεινής, καθώς και την παροχή υπηρεσιών προστασίας και εκπαίδευσης.

Υπό το φως των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων, αποφασίστηκε επίσης η διάθεση ποσού ύψους 2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της EUROPOL το οποίο δημιουργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2016 και το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως κομβικό σημείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ.

Μόνιμος μηχανισμός παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν το γεγονός ότι τα κονδύλια για την στήριξη των προσφύγων στην ΕΕ προέρχονται από το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF) και δεν θα ληφθούν από τα υφιστάμενα προγράμματα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες εκτός ΕΕ.

Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι αυτή η "εμπροσθοβαρής" εκταμίευση των 100 εκατ. ευρώ προϋποθέτει τη μελλοντική αναπλήρωση του ποσού με νέα κονδύλια και τονίζουν ότι "θα πρέπει να προβλεφθεί ένα πιο βιώσιμο νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να καταστεί δυνατή στο μέλλον η κινητοποίηση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Ένωσης".

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 584 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 33 αποχές.

Ένα κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα για το άσυλο ζητά το ΕΚ

 αρχείο λήψης3

Η θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος για τη συλλογή και την κατανομή των αιτήσεων ασύλου θα επιτρέψει στην ΕΕ να διαχειριστεί καλύτερα τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές. Αυτό υποστήριξαν με ψήφισμα τους οι ευρωβουλευτές την Τρίτη και ζήτησαν να δημιουργηθούν ασφαλείς και νόμιμοι τρόποι εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ, χωρίς αυτοί να διακινδυνεύουν τη ζωή τους και να καταφεύγουν στους λαθρεμπόρους.

Με το μη νομοθετικό τους ψήφισμα οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν την αποτυχία του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου να διαχειριστεί τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό μεταναστών που φθάνουν στην Ευρώπη και ζητούν να υπάρξει ριζική αναμόρφωση των κανόνων του Δουβλίνου. Προτείνουν τη θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος για τη συλλογή και την κατανομή των αιτήσεων ασύλου. Το σύστημα αυτό, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και μια ποσόστωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, θα λειτουργούσε με βάση τα "hotpots" από τα οποία θα γινόταν η διανομή των προσφύγων.

Το ψήφισμα των συν-εισηγητριών Roberta Metsola (ΕΛΚ, Μάλτα) και Kashetu Kyenge (Σοσιαλιστές, Ιταλία) εγκρίθηκε με 459 ψήφους υπέρ, 206 κατά και 52 αποχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου III (βάσει του οποίου καθορίζεται ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία της κάθε αίτησης για άσυλο) και έχει δεσμευθεί να καταθέσει μία νομοθετική πρόταση πριν από το καλοκαίρι.

"Δεν υπάρχει μία μαγική και γρήγορη λύση για το μεταναστευτικό. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλα μέτρα επείγοντος χαρακτήρα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία βιώσιμη προσέγγιση για το μέλλον", δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια η Roberta Metsola.

"Η μετανάστευση δεν χρειάζεται καταπολέμηση αλλά διαχείριση", πρόσθεσε η Kashetu Kyenge, επιμένοντας ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να βασιστεί στην αλληλεγγύη και τον καταμερισμό των ευθυνών.

Στο κείμενο του ψηφίσματος υπογραμμίζεται ότι το υφιστάμενο σύστημα παροχής ασύλου δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες μεταναστευτικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη που έχουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να υπάρξουν αλλαγές προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και από κοινού ανάληψη της ευθύνης, η αλληλεγγύη και η ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων για άσυλο.

Μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα επείγοντα μέτρα μετεγκατάστασης των προσφύγων, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα μόνο ένας μικρός αριθμός προσφύγων έχει στην πραγματικότητα μετεγκατασταθεί από τους συνολικά 106.000 αιτούντες άσυλο, οι οποίοι περιμένουν τη μεταφορά τους από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την επανεγκατάσταση, οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι "η Ένωση έχει ανάγκη μιας δεσμευτικής και υποχρεωτικής νομοθετικής προσέγγισης" στο ζήτημα αυτό.

Επιστροφές

Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη σύναψη νέων συμφωνιών "επανεισδοχής" σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες θα πρέπει να υπερισχύουν έναντι των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, ενώ επιμένουν ότι οι μετανάστες πρέπει να επιστρέφονται μόνο εάν η χώρα επιστροφής είναι ασφαλής για αυτούς.

Panama Papers: Συζήτηση με Μοσκοβισί για τις πρόσφατες αποκαλύψεις

images 4

 

Σε συνέχεια των αποκαλύψεων των Panama Papers για τους μυστικούς ιδιοκτήτες περισσότερων από 200.000 offshore εταιρειών, μεταξύ των οποίων πολλοί πολιτικοί και γνωστοί αθλητές, το ΕΚ θα συζητήσει το θέμα με τον Επίτροπο Μοσκοβισί και τον Ολλανδό υπουργό Άμυνας, Jeanine Hennis-Plasschaert, εκ μέρους του Συμβουλίου, την Τρίτη, περίπου στις 4.30μμ (ώρα Γαλλίας).

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν κατά πόσον τα υφιστάμενα μέτρα της ΕΕ κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι αποτελεσματικά.

Η αποκάλυψη των Panama Papers έγινε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), που είχε επίσης ξεκινήσει την αποκάλυψη του λεγόμενου σκανδάλου "Luxleaks" το 2014, για τη φορολόγηση των εταιριών. Το σκάνδαλο "Luxleaks" οδήγησε στη δημιουργία της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις φορολογικές αποφάσεις, η οποία εξέδωσε μία μακρά λίστα με νομικές συστάσεις για την εφαρμογή δικαιότερης και πιο διαφανούς φορολογικής πολιτικής στην  ΕΕ.

Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας - 8 Μαρτίου

women

Εκδήλωση για τη "Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας - 8 Μαρτίου", διοργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Δήμου Αθηναίων,την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου (Λεωφ. Αμαλίας 8,  Σύνταγμα  - είσοδος Ξενοφώντος 2).  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει την ημέρα στη "Γυναίκα πρόσφυγα-Αιτούσα άσυλο". Θα συμμετάσχουν ως ομιλητές Ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων και δημοσιογράφοι.

Τα στοιχεία από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών και άλλους αρμόδιους φορείς, επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες είναι τα πιο ευάλωτα θύματα σε εμπόλεμες περιοχές και οι πλέον τραγικές φιγούρες μέσα στη δίνη της μαζικής μετανάστευσης που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος και οι καταστροφές στη Συρία, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Παράλληλα με την κεντρική εκδήλωση-συζήτηση για το θέμα, θα υπάρξει έκθεση φωτογραφίας με θέμα τη γυναίκα πρόσφυγα της Γαλλίδας φωτογράφου Marie Dorigny η οποία θα αναρτηθεί στο χώρο "Στέκι της Ευρώπης" στο κτίριο του ΕΚ στην Ελλάδα, καθώς επίσης και εκπομπή σχετικά με το θέμα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο NGradio.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για Ελλάδα και χώρες Βαλκανικού Διαδρόμου ετοιμάζει η Κομισιόν

Μϊνα ΑντρέεβαΣτην κατάρτιση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Βαλκανικού Διαδρόμου, προκειμένου να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση στις χώρες αυτές, προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου Μίνα Αντρέεβα.
Σύμφωνα με την ίδια, η εκπόνηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το προσφυγικό στην Ελλάδα, ήταν αίτημα του προέδρου της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες στις 17 Φεβρουαρίου.
Συνεχίζοντας, η Μίνα Αντρέεβα τόνισε ότι η καταγραφή των αναγκών για τους πρόσφυγες έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις ελληνικές αρχές, με τη βοήθεια και τη συνεργασία της Επιτροπής και, όπως είπε, αυτή τη στιγμή η Κομισιόν παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τόσο την Ελλάδα, όσο και τις άλλες χώρες του Βαλκανικού Διαδρόμου.
Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή εξετάζει για τις χώρες αυτές τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες υποδοχής των προσφύγων, ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοδότησης και υλική υποστήριξη.

  Το ραδιοφωνο της Αυτοδιοικησης

webradio3

Όλα τα νέα

Τοπικα νεα - Αιγαλεω

egaleo

Συνάντηση εργασίας αιρετών γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα ισότητας στο δήμο Αιγάλεω

Το Μουσειο Ελιας στην Σπαρτη

mouseio elias

Το Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη

ΑΛΣΟΣ «ΓΟΥΔΕΣ»

goude

Tο άλσος «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΟΥΔΕΣ» στην Σπάρτη

εκθεση φωτογραφιας

ekthesi photo

Έκθεση φωτογραφίας 'ντοκουμέντων' για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα ''ταξιδεύει'' ήδη εντός και εκτός Κρήτης.