Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019
Blue Red Green

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: «InvestEU»: το ΕΚ στηρίζει το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης

  • Εφαλτήριο για επενδύσεις οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες χρηματοδότησης
  • Οι ευρωβουλευτές απαιτούν μεγαλύτερες εγγυήσεις από την ΕΕ: 40,8 δισ. ευρώ για την ενεργοποίηση επενδύσεων ύψους 698 δισ.
  • Αυξημένος έλεγχος, μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία
  • την αύξηση των εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα 40,8 δισ. ευρώ (στην τρέχουσα ισοτιμία) για την προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων ύψους πάνω από 698 δισ. σε όλη την ΕΕ (η Επιτροπή είχε προτείνει 38 δισ. με στόχο επενδύσεις ύψους 650 δισ.)
  • νέους, σαφέστερους στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ, η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και η βελτίωση της οικονομικής, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής
  • καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς το ΕΚ έθεσε στόχο «τουλάχιστον 40%» των συνολικών πόρων του προγράμματος να δαπανηθούν σε επενδύσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή
  • τη δημιουργία ενός Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η σύνθεση θα διασφαλίζει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη χάραξη πολιτικής και στον τραπεζικό κλάδο, όπου ένα μέλος του θα διορίζεται απευθείας από το ΕΚ
  • την υποχρέωση για την Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλουν ετήσιες αναφορές στο ΕΚ και το Συμβούλιο για την πρόοδο, τα αποτελέσματα και τα επιχειρησιακά θέματα του προγράμματος «InvestEU» ώστε να διασφαλιστεί ότι ασκείται έλεγχος εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών.

Το ΕΚ υιοθέτησε προτάσεις για ένα νέα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα στηρίξει τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το 2021 ως το 2027.

Το νέο πρόγραμμα «InvestEU» σχεδιάστηκε σε συνέχεια και για να αντικαταστήσει το υπάρχον EFSI (European Fund for Strategic Investments), το οποίο συστάθηκε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση.

Η ολομέλεια ενέκρινε την Τετάρτη τροπολογίες που βελτιώνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Η έκθεση υιοθετήθηκε με 517 ψήφους υπέρ, 90 κατά και 25 αποχές.

Δηλώσεις των εισηγητών

«Το «InvestEU» ενσωματώνει όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το EFSI ή αλλιώς σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο ενέπνευσε τη δημιουργία του «InvestEU», έχει ήδη συνδράμει στη δημιουργία περίπου ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας στην ΕΕ, ενώ έχει στηρίξει περισσότερες από 850.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή προτείνει να προσελκύσει 650 δισ. επενδύσεων για την περίοδο 2021 - 2027 αλλά εμείς, το ΕΚ, στοχεύουμε σχεδόν στα 700 δισ. Οι προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα. Το «InvestEU» θα είναι σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής για την ΕΕ» δήλωσε ο José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία), συνεισηγητής για την Επιτροπή Προϋπολογισμών.

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την παρέμβαση του συνεισηγητή στην ολομέλεια

Το «InvestEU» δεν είναι απλά ένα εργαλείο για να παρατείνουμε τη θετική συνεισφορά του EFSI και άλλων πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την υπάρχουσα στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας, της καινοτομίας και των βιώσιμων υποδομών, ενώ επιπροσθέτως θα ξεκινήσει να αντιμετωπίζει τα τεράστια κενά που αντιμετωπίζουμε στις κοινωνικές επενδύσεις, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες στους τομείς της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής κατοικίας”, είπε ο Roberto Gualtieri (Σοσιαλιστές, Ιταλία), συνεισηγητής και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων.

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την παρέμβαση του συνεισηγητή στην ολομέλεια

Επόμενα βήματα

Το ΕΚ είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς των κρατών μελών της ΕΕ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας από την πρώτη ανάγνωση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Παρά τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες για το ίδιο θέμα, το επενδυτικό «κενό» στην ΕΕ παραμένει μείζον πρόβλημα. Το πρόγραμμα «InvestEU» (που αποτελεί τμήμα του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού για την περίοδο 2021 - 2027 «EU budget for the future») θα συνδράμει στην επίλυση του προβλήματος.

Στόχος του είναι να συγκεντρώσει τα διάφορα επενδυτικά εργαλεία που έχει θεσπίσει η ΕΕ (μεταξύ άλλων: το EFSI, τα εργαλεία του «Connecting Europe Facility», συγκεκριμένες πτυχές του προγράμματος «Competitiveness Of Small and Medium-Sized Enterprises» (COSME), καθώς και συγκεκριμένες εγγυήσεις και δυνατότητες του προγράμματος «the Employment and Social Innovation programme» (EaSI)) ώστε να εκμεταλλευτεί τις οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργηθούν και να επεκτείνει το μοντέλο του Σχεδίου Γιούνκερ (δηλ. τη χρήση εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την προσέλκυση άλλων επενδυτών).

Το «InvestEU» θα αποτελείται από το χρηματοδοτικό τμήμα «InvestEU Fund», το συμβουλευτικό «InvestEU Advisory Hub» και την πλατφόρμα «InvestEU Portal» (περισσότερες πληροφορίες).

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ: ΤΟ ΕΚ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021 - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 22-25.10.2018

image008


Απαγόρευση σε μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης, ωτοκαθαριστές (μπατονέτες), καλαμάκια και αναδευτήρες από το 2021
Οι ευρωβουλευτές προσέθεσαν στον κατάλογο πλαστικών τις ελαφριές πλαστικές σακούλες, οξοπλαστικά, ορισμένα πολυστυρένια
Μέτρα μείωσης της χρήσης πλαστικών όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις
Μέτρα κατά των φίλτρων τσιγάρων και εγκαταλελειμμένων στις θάλασσες αλιευτικών εργαλείων

Πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης, όπως πιάτα, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια, ξυλάκια μπαλονιών ή μπατονέτες θα απαγορευτούν, σύμφωνα με νομοθετική πρόταση που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη.

Τα προϊόντα αυτά, στα οποία οφείλεται τουλάχιστον το 70% της θαλάσσιας ρύπανσης, θα απαγορευτούν από τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2021 κι έπειτα.

Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν στον κατάλογο πλαστικών που θα απαγορευτούν από την ευρωπαϊκή αγορά από το 2021 και μετά τις πολύ ελαφριές πλαστικές σακούλες, προϊόντα από οξοδιασπώμενο πλαστικό, όπως σακούλες ή συσκευασίες, και προϊόντα συσκευασίας γρήγορου φαγητού από διογκωμένο πολυστυρένιο.

Εθνικοί στόχοι μείωσης για άλλα μη απαγορευμένα πλαστικά

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν έως το 2025 με «φιλόδοξο και βιώσιμο τρόπο» την κατανάλωση πολλών άλλων προϊόντων πλαστικών για τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Στα προϊόντα αυτά συμπεριλαμβάνονται οι συσκευασίες χάμπουργκερ μιας χρήσης, οι συσκευασίες σάντουιτς ή συσκευασίες φρούτων, επιδόρπιων ή παγωτών. Τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν εθνικά σχέδια για να ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων κατάλληλων για πολλαπλή χρήση, καθώς και για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Άλλα πλαστικά, όπως οι φιάλες ποτών, θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανακυκλώνονται σε ποσοστό 90% μέχρι το 2025.

Φίλτρα τσιγάρων και απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι τα μέτρα μείωσης θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα απόβλητα από προϊόντα καπνού, ιδίως τα φίλτρα τσιγάρων που περιέχουν πλαστικό. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να μειωθούν σε 50% έως το 2025 και 80% έως το 2030.

Ένα φίλτρο τσιγάρου μπορεί να μολύνει από 500 έως και 1000 λίτρα νερού, ενώ η αποσύνθεσή του μπορεί να διαρκέσει έως και δώδεκα χρόνια, εάν πεταχτεί στο οδόστρωμα. Αποτελεί το δεύτερο πλαστικό μιας χρήσης που μολύνει περισσότερο.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι ετησίως συλλέγεται τουλάχιστον το 50% των αλιευτικών εργαλείων που έχουν χαθεί ή εγκαταλειφθεί, τα οποία περιέχουν πλαστικό, με στόχο ανακύκλωσης τουλάχιστον το 15% μέχρι το 2025. Τα αλιευτικά εργαλεία αντιπροσωπεύουν το 27% των αποβλήτων που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές ακτές.

Κάνοντας τους παραγωγούς πιο υπεύθυνους

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες καπνού θα καλύπτουν το κόστος συλλογής των αποβλήτων από τα εν λόγω προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, επεξεργασίας και συλλογής απορριμμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τους παραγωγούς αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστικό, οι οποίοι θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης.

«Εγκρίναμε την πιο φιλόδοξη νομοθεσία για την απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης. Εμείς είμαστε πλέον υπεύθυνοι για τη διατήρηση μίας σταθερής πορείας στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν ήδη από τον Νοέμβριο. Η σημερινή ψηφοφορία ανοίγει το δρόμο για μια επικείμενη και φιλόδοξη οδηγία. Είναι απαραίτητη για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους των περιβαλλοντικών ζημιών που οφείλονται στη ρύπανση από πλαστικά στην Ευρώπη, της οποίας το κόστος υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 22 δισ. ευρώ έως το 2030», δήλωσε η εισηγήτρια Frédérique Ries (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο).

Επόμενα βήματα

Η έκθεση που συνέταξε η Frédérique Ries (ALDE, BE), εγκρίθηκε με 571 ψήφους υπέρ 53 κατά και 34 αποχές. Το Κοινοβούλιο θα αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο όταν οι Υπουργοί συμφωνήσουν στη θέση τους.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάνω από το 80% των απορριμμάτων στις θάλασσες είναι από πλαστικό. Τα προϊόντα που καλύπτονται από την εν λόγω απαγόρευση αποτελούν το 70% όλων των ειδών απορριμμάτων που βρίσκονται στις θάλασσες. Λόγω του αργού ρυθμού αποσύνθεσης του, το πλαστικό συσσωρεύεται σε θάλασσες, ωκεανούς και παραλίες εντός της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Πλαστικά κατάλοιπα βρίσκονται σε θαλάσσια είδη, όπως θαλάσσιες χελώνες, φώκιες, φάλαινες και πουλιά, αλλά και σε ψάρια και οστρακοειδή, και κατά συνέπεια στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.

Ενώ τα πλαστικά είναι εύχρηστα, προσαρμόσιμα, χρήσιμα και οικονομικής αξίας, χρειάζονται καλύτερη χρήση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Όταν τα πλαστικά μετατρέπονται σε απόβλητα, ο οικονομικός τους αντίκτυπος περιλαμβάνει όχι μόνο τη χαμένη οικονομική αξία του υλικού, αλλά και το κόστος καθαρισμού και τις απώλειες στον τουρισμό και την αλιεία.

Συζήτηση στην ολομέλεια για τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Οκτωβρίου

europe2

Σε απολογισμό της συνόδου κορυφής που διεξήχθη στις 17 και 18 Οκτωβρίου θα προβούν οι ευρωβουλευτές στην ολομέλεια του ΕΚ την Τετάρτη στις 10 πμ (ώρα Ελλάδος).

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τουσκ, και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκαν οι επικεφαλής των κρατών μελών ή κυβερνήσεων ήταν η μετανάστευση, η εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, οι εξωτερικές σχέσεις και το Brexit.

Η προώθηση του καθαρισμού των θαλασσών από την ΕΕ ωφελεί τις επιχειρήσεις

europe1


Οι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί στηρίζουν προτάσεις για επικαιροποίηση και απλούστευση των προσπαθειών για την αύξηση του όγκου των αποβλήτων πλοίων που προσκομίζονται στους λιμένες.
Οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν σχέδια για τη μείωση του πλαστικού και των καυσίμων που απορρίπτονται στη θάλασσα, τονίζοντας ότι σαφείς κανόνες, συνεπής εφαρμογή και μικρά τέλη θα συμβάλουν ώστε οι λιμένες και τα πλοία να διατηρούν τη θάλασσα καθαρή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στήριξε επίσης τα σχέδια της ΕΕ για οικονομικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές θα βοηθήσουν τον τουρισμό και την ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας.

ΟΙ συστάσεις της συνέλευσης των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ αποτελούν συμβολή στη συζήτηση για την ουσιαστική επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις αλλαγές στη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL), να βελτιωθεί η αστυνόμευσή τους και να εξετάζονται από κοινού οι κανόνες για τα πλοία και τους λιμένες. Η αναθεώρηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστήσει την νομοθεσία της ΕΕ απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή.

Ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα « Καθαροί λιμένες και θάλασσες: λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση των αποβλήτων από πλοία » Σπύρος Σπυρίδων (EL/EPP) δήλωσε: «Καθαρότερες θάλασσες σημαίνουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα του τουρισμού, που αποτελεί πυλώνα της οικονομίας της Ελλάδας και είναι ιδιαίτερα σημαντικός για πολλές άλλες χώρες της ΕΕ. Τα πλοία πρέπει να υποχρεούνται να παραδίδουν τα απόβλητα στους θαλάσσιους λιμένες, και πρέπει όλοι οι θαλάσσιοι λιμένες να είναι ικανοί να διαχειριστούν τα απόβλητα με λογικό κόστος. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν κίνητρα για παράδοση στο λιμάνι, χωρίς τα ίδια τα πλοία να επιβαρύνονται υπερβολικά είτε οικονομικά, είτε με επιπλέον διαδικασίες ή άλλες χρονοβόρες διατάξεις. Σε γενικές γραμμές, οι προτάσεις της Επιτροπής επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους. Οι προτάσεις απλοποιούν και αποσαφηνίζουν επίσης τους κανόνες, προκειμένου να απαλειφθούν πολλές από τις αμφισημίες για τους φορτωτές, τις λιμενικές αρχές και τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων».

Ο κ. Σπυρίδων, μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ και εκπρόσωπος της περιφέρειας της Αττικής, συνέχισε: «Φρονούμε ότι υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των πλαστικών αποβλήτων και θέλουμε να συμπεριληφθούν στην οδηγία τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, πράγμα που δεν συνέβαινε προηγουμένως. Οι άλλες προκλήσεις αφορούν την ευελιξία, τα τέλη και την αστυνόμευση. Υπάρχουν πολλές τοπικές και περιφερειακές πτυχές στη διαχείριση λιμένων και τα τέλη αποβλήτων δεν πρέπει να ορίζονται κεντρικά. Η Επιτροπή έχει σαφώς επίγνωση της ανάγκης για ευελιξία, πράγμα ιδιαίτερα θετικό. Ωστόσο, χρειαζόμαστε επίσης ισχυρή αστυνόμευση, ώστε να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η άγρα λιμένων από τα ίδια τα πλοία. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο κυρώσεων, και οι φορτωτές και οι λιμένες πρέπει να προειδοποιούνται με σαφήνεια σχετικά με αυτές».

Προσέθεσε ότι, παρότι η ΕτΠ επικρίνει την αδυναμία των προτάσεων να εξετάσουν τρόπους μείωσης των αποβλήτων και ορισμένα τεχνικά ζητήματα, η ΕτΠ επιθυμεί η ΕΕ να πιέσει για την επέκταση του πεδίου επιρροής της νομοθεσίας, ώστε λιμένες σε θαλάσσιες λεκάνες και περιφέρειες που γειτονεύουν με την ΕΕ να έχουν λόγους να αναλάβουν οικειοθελώς τις ίδιες υποχρεώσεις.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Πάτερ Αντώνιος-ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

pater 2

Συνοδευόμενος από 10 παιδιού της «Κιβωτού του Κόσμου» παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου Πολίτη, ο ιερέας ο π. Αντώνιος Παπανικολάου.

Πρόκειται για έναν θεσμό που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008. Με το βραβείο αυτό επιβραβεύονται δραστηριότητες ή δράσεις πολιτών, ομάδων, σωματείων ή οργανώσεων που έχουν επιδείξει εξαιρετική προσήλωση στην προαγωγή μιας καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης ολοκλήρωσης μεταξύ των πολιτών των κρατών-μελών.

Το σημαντικό και κρίσιμο το έργο της «Κιβωτού», που ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα από τον 26χρονο τότε ιερέα, Αντώνιο Παπανικολάου, προσφέρει εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια υποστήριξη σε μικρά απροστάτευτα παιδιά, Ελλήνων και μεταναστών, από μονογονεϊκές οικογένειες ή χωρίς γονείς, που βιώνουν ακραίες συνθήκες φτώχειας και εγκατάλειψης.

Επιθυμώντας να αναδείξει πανευρωπαϊκά μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες εθελοντισμού των ημερών μας, ο Δημήτρης Παπαδημούλης πρότεινε στην Επιτροπή Βραβείων του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2018 -πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή- να δοθεί και τρίτο βραβείο στην Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έναντι των δύο που της αναλογούν με βάση τον ισχύοντα κανονισμό.

Συγκινητικές στιγμές κατά τη βράβευση της Κιβωτού του Κόσμου με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη πριν λίγο στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

  Το ραδιοφωνο της Αυτοδιοικησης

webradio3

Όλα τα νέα

Τοπικα νεα - Αιγαλεω

egaleo

Συνάντηση εργασίας αιρετών γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα ισότητας στο δήμο Αιγάλεω

Το Μουσειο Ελιας στην Σπαρτη

mouseio elias

Το Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη

ΑΛΣΟΣ «ΓΟΥΔΕΣ»

goude

Tο άλσος «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΟΥΔΕΣ» στην Σπάρτη

εκθεση φωτογραφιας

ekthesi photo

Έκθεση φωτογραφίας 'ντοκουμέντων' για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα ''ταξιδεύει'' ήδη εντός και εκτός Κρήτης.